16.středisko - Duha

Junák - český skaut

Vítejte

Naše řečkovické středisko Duha patří mezi největší skautská střediska spadající pod Okresní radu Junáka Brno-město. Od znovuobnovení Junáka po Sametové revoluci naše členská základna neklesá. Nyní má naše středisko 6 oddílů, které shromažďují přes 200 aktivních členů.

Na družinových, oddílových a střediskových akcích se snažíme rozvíjet osobnost každého jednotlivce po všech stránkách, utužovat dobré vztahy v kolektivu, učíme se získávat kladný vztah k přírodě. Provázíme členy po jejich pouti po skautské cestě, po cestě sebepoznání a rozvoje vlastní osobnosti, po cestě hledání vlastních hodnot, vlastního místa ve světě, ale i vyššího duchovního rozměru života. Pokud se chcete dozvědět více o činnosti našich oddílů, neváhejte a klikněte na jeden z odkazů na této stránce.

Jiří Libus - vůdce střediska

Co je nového

Oddíly

Velké poděkování patří našim podporovatelům.

V roce 2017 jimi byli:
Reckovice   Medlanky   Moravske Kninice   Orel
jmk   Brno