O středisku

Skauti v Řečkovicích

Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z.s.

O Junáku

Posláním organizace je podporovat osobní rozvoj mladých lidí v oblasti sociální, mravní, duchovní, intelektuální i tělesné. Děje se tak prostřednictvím her, praktických činností v přírodě, týmové práce, podpory osobním příkladem dospělých, dobrodružství a zážitkového programu, postupného přijímání zodpovědnosti. Činnost Junáka zahrnuje i prevenci sociálně-patologických jevů vyskytujících se v dnešní společnosti.

O nás

Naše středisko se skládá z 7 oddílů, z nichž 6 sídlí v Řečkovicích a jeden oddíl v Moravských Knínicích.

Struktura střediska

Na strukturu střediska se můžete podívat v sekci Strom střediska, ve zkratce je naše středisko rozděleno následnovně:

  • Mladší chlapci (90. oddíl) – smečka vlčat, jedná se o chlapce ve věku 6 až 10 let
  • Starší chlapci (44. oddíl) – chlapci ve věku 11 až 15 let
  • Starší chlapci (46. oddíl „Znamení duhy“) – chlapci ve věku 11 až 15 let
  • Dívky (46. dívčí oddíl) – dívky od 6 do 15 let
  • 1. oddíl v Moravských Knínicích – smíšený oddíl chlapců a dívek
  • 9. oddíl (Roverský kmen „Vestigo“) – smíšený oddíl dívek a chlapců od 15 let
  • 16. oddíl oldskautů – smíšený oddíl členů nad 30 let.

Středisko má celkem 292 členů, z toho přibližně 230 pod 18 let. Členskou základnu střediska tvoří také lidé z přilehlých čtvrtí, hlavně z Medlánek, Králova pole, Ivanovic, Jehnic a Ořešína.

Jako jedno z mála skautských středisek v ČR jsme od roku 1990 nezaznamenali žádný pokles členské základny.

Kde nás najdete

Řečkovické oddíly od roku 1995 sídlí v klubovně na ulici Prumperk. Od roku 2003 využíváme ke stanovým táborům oddílů naše tábořiště v Uhřínově u Velkého Meziříčí. Nově jsme zakoupili pozemek na Vysočině mezi obcemi Radešín a Podolí, který se chystáme zbavit vzrostlého náletu dřevin, udělat z něj louku a vytvořit zde menší tábořiště.

Program vlčat, světlušek, skautů a skautek

Naše činnost probíhá zejména v přírodě – hlavní akce jsou výpravy o podzimních a jarních prázdninách a letní stanový tábor. Vycházíme z prvků osvědčených v celém Junáku. Vytváříme pestrý program, který se skládá z mnoha oblastí: kultura, spor, nauka přírodě, zdravém životním stylu, občanství, tábornické a jiné dovednosti…

Velký důraz klademe na podporu a rozvoj sociálních schopností a formování charakteru. Zabýváme se poznáváním české historie a taktéž i ochranou přírody v Řečkovicích.

O programu roverského kmene

Vestigo sdružuje členy střediska ve věku 15 – 30 let. Na akcích roverského kmene se věnujeme poznávání sebe sama, přírody, hledáme duchovní hodnoty svého života, rozvíjíme své schopnosti vedení kolektivu apod. Mezi tradiční činnost kmene patří taktéž charita. Heslem, kterým se všichni roveři řídí je „Služba“ . V neposlední řadě se na kmenových akcích věnujeme sportovnímu, kulturnímu a uměleckému vyžití.

O akcích

Každý oddíl je rozdělen do několika družin, které se pravidelně každý týden schází pod vedením svého rádce v klubovně. Celý oddíl pořádá obvykle jednou za měsíc společnou, různě tematicky zaměřenou akci. Během podzimních a jarních prázdnin každý oddíl podniká vícedenní výpravu. Vyvrcholením celého roku je letní dvoutýdenní tábor, který je zpravidla zaměřen na určité období dějin.

I přes náročnost na organizaci a přípravu, bývá během roku několik akcí, které jsou určeny pro celé středisko. Jedná se především o soutěže družin či skupin z jednotlivých oddílů ve vaření (Georgův memoriál), ve skautské všestranosti (Dědkův memoriál), v dramatické činnosti (Velký divadelní večer) apod. Celé středisko se vždy sejde při oslavách vánočních svátků na vánoční besídce, která bývá nabita programem tradičním i poměrně neobvyklým.

Středisko každoročně pořádá ve spolupráci s ÚMČ Brno – Řečkovice pracovní akci na ochranu přírody na území Řečkovic. Každý rok se oddíly podílí na Třikrálové sbírce pořádané Českou katolickou charitou. Tradičně oddíly roznáší Betlémské světlo do přilehlých městských částí.