Oddíly

Nyní má naše středisko 6 oddílů, které shromažďují téměř 300 aktivních členů.

Vítejte

Naše řečkovické středisko Duha patří mezi největší skautská střediska spadající pod Okresní radu Junáka Brno-město. Od znovuobnovení Junáka po Sametové revoluci naše členská základna neklesá. Nyní má naše středisko 6 oddílů, které shromažďují téměř 300 aktivních členů. Na družinových, oddílových a střediskových akcích se snažíme rozvíjet osobnost každého jednotlivce po všech stránkách, utužovat dobré vztahy v kolektivu, učíme se získávat kladný vztah k přírodě. Provázíme členy po jejich pouti po skautské cestě, po cestě sebepoznání a rozvoje vlastní osobnosti, po cestě hledání vlastních hodnot, vlastního místa ve světě, ale i vyššího duchovního rozměru života. Pokud se chcete dozvědět více o činnosti našich oddílů, neváhejte a přejděte do sekce "Informace pro nováčky", zde klikněte na jeden z odkazů na na stránky jednotlivých oddílů.

Jiří Libus - vůdce střediska

Nové příspěvky

Najít kamarády – zažít dobrodružství

Naši činnost finančně podporují

Go to Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2021 dotaci na realizaci projektu Doplnění a obnova vybavení skautských tábořišť v Uhřínově u Velkého Meziříčí a v Podolí nad Bobrůvkou. V roce 2022 poskytl dotaci na realizaci projektu Rozšíření využitelných prostor klubovny a jejího sociálního zařízení.

Go to Magistrát města Brna

Statutární město Brno

Go to Řečkovice a Mokrá Hora

Řečkovice a Mokrá Hora

Go to Moravské Knínice

Moravské Knínice

ČEPS a.s.a

ČEPS a.s.


Naši partneři

Orel jednota Brno Řečkovice

Farnost sv. Vavřince v Řečkovicích

T.J. Sokol Řečkovice

Rodiče našich dětí a další dobrovolníci

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku