Skautské středisko Duha

Naše řečkovické středisko Duha patří mezi největší skautská střediska spadající pod Okresní radu Junáka Brno-město. Od znovuobnovení Junáka po Sametové revoluci naše členská základna neklesá. Nyní má naše středisko 7 oddílů, které shromažďují téměř 300 aktivních členů. Na družinových, oddílových a střediskových akcích se snažíme rozvíjet osobnost každého jednotlivce po všech stránkách, utužovat dobré vztahy v kolektivu, učíme se získávat kladný vztah k přírodě. Provázíme členy po jejich pouti po skautské cestě, po cestě sebepoznání a rozvoje vlastní osobnosti, po cestě hledání vlastních hodnot, vlastního místa ve světě, ale i vyššího duchovního rozměru života. Pokud se chcete dozvědět více o činnosti našich oddílů, neváhejte a přejděte do sekce „Informace pro nováčky“, zde klikněte na jeden z odkazů na na stránky jednotlivých oddílů.

Josef Květoň – vůdce střediska

ODDÍLY

Nyní má naše středisko 7 oddílů, které shromažďují téměř 300 aktivních členů.

90. SMEČKA VLČAT

Chlapci 6-10 let

44. CHLAPECKÝ ODDÍL

Chlapci 11-15 let

46. DÍVČÍ ODDÍL

Děvčata všech věkových kategorií

47. DÍVČÍ ODDÍL

Děvčata všech věkových kategorií

46. CHLAPECKÝ ODDÍL

Chlapci 11-15 let

1. ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE

Světlušky, vlčata, skauti a skauti z Moravských Knínic

ROVERSKÝ KMEN VESTIGO

Roveři a rangers našeho střediska

16. ODDÍL OLDSKAUTŮ

Starší členové střediska