7. 3. 2019

Podpořte nás

Naše skautské středisko tvoří desítky dobrovolníků, kteří se každý týden věnují výchově dětí a mládeže. Zároveň jsme obklopeni skupinou dárců a podporovatelů z řad samosprávných celků, farností, firem, dalších spolků, ale i jednotlivých dárců z široké skupiny rodičů a přátel skautingu. Jen díky nim dokážeme tvořit celoroční program pro všechny věkové kategorie.

K tomu, abychom mohli plnit naše poslání potřebujeme budovat zázemí na tábořištích, starat se o šest kluboven, podporovat rádce a členy vedení při vzdělávacích kurzech, organizovat tábory, výpravy, schůzky, akce pro veřejnost a další. Vždy rádi uvítáme nabídku pomoci a to jak materiální / finanční, tak i výpomoc různými typy práce.

Pokud Vás při čtení těchto řádků napadlo, že jste ochotni nám pomoci, či přispět, můžete se obrátit na vedoucí, kteří s Vámi Vaši nabídku rádi proberou. Pokud jste se rovnou rozhodli pro finanční výpomoc, je v sekci “Ke stažení” k nahlédnutí darovací smlouva, kterou můžete s námi sepsat a následně si odečíst částku ze základu daně z příjmu. Pro další informace můžete psát na vedení skautského střediska Jiřímu Libusovi – chem@centrum.cz

Díky Vám všem

Část z nás při odhalování pomníku br. Padovi na tábořišti v Uhřínově