46. katolický dívčí oddíl v letech 1968 až 1970

Činnost oddílu v roce 1968 byla obnovena zásluhou P. Zdeňka Křišťana Němečka, který byl též duchovním rádcem oddílu. První schůzka se konala 15. června 1968. Sraz byl u kostela v Řečkovicích. Schůzky se zúčastnil P. Z. K. Němeček. Byla zakončena na skalce u Zamilovaného hájku. Nejprve vedla oddíl ses. Ludmila Líbalová – Ulrichová do léta 1969. Přečíst si víc o46. katolický dívčí oddíl v letech 1968 až 1970[…]

46. katolický chlapecký oddíl v letech 1968 – 1970

Činnost oddílu byla obnovena v dubnu 1968 zásluhouP. Zdeňka Křišťana Němečka. Oddíl vedli bratři: Oddíl měl klubovnu na náměstí Mladé gardy (dnes náměstí Vojtěšky Matyášové) v Řečkovicích. Dochoval se „Zápisník z činnosti oddílu“ z let 1968 až 1969. Jsou zde zaznamenány programy schůzek, účast členů a příchody nových členů. Podle zápisníku se dozvídáme, že zakládající schůzka byla dne 2. Přečíst si víc o46. katolický chlapecký oddíl v letech 1968 – 1970[…]

Poválečný skauting v Řečkovicích

Řečkovický skauting v letech 1945 – 1948 44. chlapecký oddíl Po skončení války znovu ožila skautská činnost v Řečkovicích. Nejprve jako filiální 4. oddíl Bo při oddílu v Kr. Poli. Pro nebývalý příliv dětí, chlapců bylo asi 160, se situace vyřešila tak, že v Řečkovicích vznikl samostatný oddíl 44. Bo. Vedením oddílu byl pověřen br. Přečíst si víc oPoválečný skauting v Řečkovicích[…]