Rubriky
30 let obnoveného skautingu v Řečkovicích

46. katolický dívčí oddíl v letech 1968 až 1970

Činnost oddílu v roce 1968 byla obnovena zásluhou P. Zdeňka Křišťana Němečka, který byl též duchovním rádcem oddílu.

První schůzka se konala 15. června 1968. Sraz byl u kostela v Řečkovicích. Schůzky se zúčastnil P. Z. K. Němeček. Byla zakončena na skalce u Zamilovaného hájku.

Nejprve vedla oddíl ses. Ludmila Líbalová – Ulrichová do léta 1969. Poté oddíl vedla ses. Marie Fialová – Janošková. V roce 1969 podle registrace měl oddíl 19 členek, vedoucí a 2 zástupce. V roce 1970 bylo registrováno 27 dětí a 1 vedoucí. Při vedení oddílu pomáhal br. Karel Trávníček.

Klubovny

Nejprve se scházela děvčata v kostele na oratoři. Později v klubovně na náměstí Mladé gardy (dnes náměstí Vojtěšky Matyášové) v Řečkovicích. Od podzimu roku 1969 ve dvou místnostech za sálem ve dvoře bývalé restaurace „U Pokorů“ (dnes prodejna Atex na Vážného ulici).

Dochovala se oddílová kronika s několika zápisy ze  schůzek, zachycující činnost oddílu v prvním půl roce činnosti. Fotografie z výletu do „Pohádky máje“ (jaro 1969).

Fotografie z výprav 1969 až 1970

Výprava na Ořešín do údolí potoka Rakovce  (1969)

Skautská pouť v Zamilovaném hájku

Výprava na Babí lom (25. 4. 1970)

Výprava do Předklášteří  u Tišnova (25. 4. 1970)

Dračí závody na Medláneckém kopci (17. 10. 1970)

Skupinové fotografie ve skautském kroji

Letní tábor

Letní tábor se konal pouze jeden, a to ve dnech 6. – 25. 7. 1970 na řece Jihlavě, poblíž Lhánic u Dukovan. Tábor byl společný s 18. oddílem z Kr. Pole. Tábora se zúčastnilo 28 dětí.

Po zákazu činnosti JUNÁKA v roce 1970 přešel oddíl 29. 9. 1970 do jednotné dětské organizace.
V lednu 1971 činnost ukončil.

Další fotografie