Vzniknul nový 44. chlapecký oddíl

Jelikož se 90. smečka vlčat těší pravidelnému zájmu nováčků o vstup do oddílu a starší členové zůstávají, aby se podíleli na jeho chodu, rosteme. Takto velký celek je nejen náročnější řídit z manažerského a administrativního pohledu, ale často se také potýkáme s kapacitními problémy na akcích. Od září 2021 se proto oddíl dělí na čistě Přečíst si víc oVzniknul nový 44. chlapecký oddíl[…]

46. katolický dívčí oddíl v letech 1968 až 1970

Činnost oddílu v roce 1968 byla obnovena zásluhou P. Zdeňka Křišťana Němečka, který byl též duchovním rádcem oddílu. První schůzka se konala 15. června 1968. Sraz byl u kostela v Řečkovicích. Schůzky se zúčastnil P. Z. K. Němeček. Byla zakončena na skalce u Zamilovaného hájku. Nejprve vedla oddíl ses. Ludmila Líbalová – Ulrichová do léta 1969. Přečíst si víc o46. katolický dívčí oddíl v letech 1968 až 1970[…]

46. katolický chlapecký oddíl v letech 1968 – 1970

Činnost oddílu byla obnovena v dubnu 1968 zásluhouP. Zdeňka Křišťana Němečka. Oddíl vedli bratři: Oddíl měl klubovnu na náměstí Mladé gardy (dnes náměstí Vojtěšky Matyášové) v Řečkovicích. Dochoval se „Zápisník z činnosti oddílu“ z let 1968 až 1969. Jsou zde zaznamenány programy schůzek, účast členů a příchody nových členů. Podle zápisníku se dozvídáme, že zakládající schůzka byla dne 2. Přečíst si víc o46. katolický chlapecký oddíl v letech 1968 – 1970[…]

Maringotka na tábořiště

Jak asi víte, snažíme se od minulého roku budovat nové tábořiště nedaleko vsi Podolí nad Bobrůvkou. Toto tábořiště jsme pořídili i díky Vaší podpoře, které si velmi vážíme. V minulém roce jsme zahájili práce a během nich se nám bohužel nepodařilo obnovit pramen, který dle pamětníků vyvěral v blízkosti louky ještě před patnácti lety. Letos Přečíst si víc oMaringotka na tábořiště[…]

Registrace 2019

Registraci členů pro rok 2019 máme zdárně za sebou a máme tedy možnost shrnout několik zajímavých faktů o naší členské základně. Poprvé v historii jsme překročili hranici 300 členů, zajímavostí je, že se na tomto čísle nejvíce podílí 3 oddíly se shodným počtem registrací: 76. Velmi nás těší i trend, za posledních 5 let se počet Přečíst si víc oRegistrace 2019[…]