Rubriky
Aktuality

Vzniknul nový 44. chlapecký oddíl

Jelikož se 90. smečka vlčat těší pravidelnému zájmu nováčků o vstup do oddílu a starší členové zůstávají, aby se podíleli na jeho chodu, rosteme. Takto velký celek je nejen náročnější řídit z manažerského a administrativního pohledu, ale často se také potýkáme s kapacitními problémy na akcích. Od září 2021 se proto oddíl dělí na čistě vlčácký 90. a skautský 44. oddíl. Při tomto dělení se vystřídá i vůdcovská pozice. 90. oddíl povede VoDo – Vojtěch Dobeš a 44. oddíl Marley – Jakub Naništa. Jedná se o přirozený důsledek a jev, u kterého se pro rodiče našich členů nic nemění. Provázanost oddílů bude v maximální možné míře zachována včetně společných akcí. Uvědomujeme si jaká je výzva nový oddíl založit a rozběhnout. Čeká nás toho spousta. Vybavit novou klubovnu, nastavit nové časy schůzek, vytvořit identitu oddílu a družině, zaběhnout se v hospodaření, … Ale v týmu vedení cítíme obrovskou vůli a energii. Jdeme do toho s nadšením a dobrým úmyslem a věříme, že to společně zvládneme.

Rubriky
30 let obnoveného skautingu v Řečkovicích

Tábor Uhřínov 1996 v barvě

Rubriky
30 let obnoveného skautingu v Řečkovicích

Tábor Uhřínov 1996

Rubriky
30 let obnoveného skautingu v Řečkovicích

46. katolický dívčí oddíl v letech 1968 až 1970

Činnost oddílu v roce 1968 byla obnovena zásluhou P. Zdeňka Křišťana Němečka, který byl též duchovním rádcem oddílu.

První schůzka se konala 15. června 1968. Sraz byl u kostela v Řečkovicích. Schůzky se zúčastnil P. Z. K. Němeček. Byla zakončena na skalce u Zamilovaného hájku.

Nejprve vedla oddíl ses. Ludmila Líbalová – Ulrichová do léta 1969. Poté oddíl vedla ses. Marie Fialová – Janošková. V roce 1969 podle registrace měl oddíl 19 členek, vedoucí a 2 zástupce. V roce 1970 bylo registrováno 27 dětí a 1 vedoucí. Při vedení oddílu pomáhal br. Karel Trávníček.

Klubovny

Nejprve se scházela děvčata v kostele na oratoři. Později v klubovně na náměstí Mladé gardy (dnes náměstí Vojtěšky Matyášové) v Řečkovicích. Od podzimu roku 1969 ve dvou místnostech za sálem ve dvoře bývalé restaurace „U Pokorů“ (dnes prodejna Atex na Vážného ulici).

Dochovala se oddílová kronika s několika zápisy ze  schůzek, zachycující činnost oddílu v prvním půl roce činnosti. Fotografie z výletu do „Pohádky máje“ (jaro 1969).

Fotografie z výprav 1969 až 1970

Výprava na Ořešín do údolí potoka Rakovce  (1969)

Skautská pouť v Zamilovaném hájku

Výprava na Babí lom (25. 4. 1970)

Výprava do Předklášteří  u Tišnova (25. 4. 1970)

Dračí závody na Medláneckém kopci (17. 10. 1970)

Skupinové fotografie ve skautském kroji

Letní tábor

Letní tábor se konal pouze jeden, a to ve dnech 6. – 25. 7. 1970 na řece Jihlavě, poblíž Lhánic u Dukovan. Tábor byl společný s 18. oddílem z Kr. Pole. Tábora se zúčastnilo 28 dětí.

Po zákazu činnosti JUNÁKA v roce 1970 přešel oddíl 29. 9. 1970 do jednotné dětské organizace.
V lednu 1971 činnost ukončil.

Další fotografie

Rubriky
30 let obnoveného skautingu v Řečkovicích

46. katolický chlapecký oddíl v letech 1968 – 1970

Činnost oddílu byla obnovena v dubnu 1968 zásluhou
P. Zdeňka Křišťana Němečka.

Oddíl vedli bratři:

Zdeněk Liškutin
František Bubeník (*1932 + 2006)

Oddíl měl klubovnu na náměstí Mladé gardy (dnes náměstí Vojtěšky Matyášové) v Řečkovicích.

Dochoval se „Zápisník z činnosti oddílu“ z let 1968 až 1969. Jsou zde zaznamenány programy schůzek, účast členů a příchody nových členů. Podle zápisníku se dozvídáme, že zakládající schůzka byla dne 2. 6. 1968. Schůzky bývaly každou středu a byly zahájeny modlitbou.

První celodenní výlet se uskutečnil 8. 6. 1968 do udolí řeky Oslavy. V oddíle fungovala družina Jestřábů a od prosince roku 1968 družina vlčat.

Tábory byly celkem tři. V roce 1968 týdenní tábor v na  chatě Nových Vilémovicích.

V letech 1969 a 1970  byly dvoutýdenní stanové tábory u Vymyšlenova rybníka nedaleko Nové Říše. Dochovalo se z nich dost fotografií. Táborové vedení zajišťovali  bratři František Bubeník a Zdeněk Liškutin.

Tábor 1969

Tábor 1970

Po zákazu činnosti v roce 1970
 přestal oddíl pracovat.

Další fotografie

Rubriky
Aktuality

Maringotka na tábořiště

Jak asi víte, snažíme se od minulého roku budovat nové tábořiště nedaleko vsi Podolí nad Bobrůvkou. Toto tábořiště jsme pořídili i díky Vaší podpoře, které si velmi vážíme. V minulém roce jsme zahájili práce a během nich se nám bohužel nepodařilo obnovit pramen, který dle pamětníků vyvěral v blízkosti louky ještě před patnácti lety. Letos na tábořišti plánujeme vybudovat studnu a chceme pořídit maringotku, kterou budeme využívat jako sklad a kuchyni. Tyto dva větší investiční náklady jsou posledním krokem k tomu, abychom tábořiště mohli začít plně využívat. Na studnu máme ušetřeno, část maringotky jsme schopni také splatit, ale chybí nám ještě přibližně polovina financí na tento nově rekonstruovaný obytný přívěs. Jsme moc rádi, že narozdíl od jiných středisek netrpíme nedostatkem kluboven ani nemáme výrazné nedostatky vedoucích. Tlačí nás ale to, že se s pořádáním táborů a akcí nevejdeme do dvou měsíců na stávajícím tábořišti.  Aktuálně se nám naskytla mimořádná nabídka na zakoupení velmi kvalitní velké maringotky za přijatelnou cenu.

Pokud máte možnost, prosíme o přispění (třeba jen malou částkou) na tuto netradiční táborovou stavbu, kterou lze využít i jako ubytovací prostor pro brigády v prvních letech budování vlastního tábořiště. Více informací a možnost přispět najdete v následujícím odkazu:

https://www.darujme.cz/projekt/1201563

Za vedení střediska předem děkujeme Eva Štěpánková (Ninien), Česlav Ulrich (Češa), Václav Šicha (Gandalf) a Jiří Libus (Chem)

Rubriky
Aktuality

Registrace 2019

Registraci členů pro rok 2019 máme zdárně za sebou a máme tedy možnost shrnout několik zajímavých faktů o naší členské základně. Poprvé v historii jsme překročili hranici 300 členů, zajímavostí je, že se na tomto čísle nejvíce podílí 3 oddíly se shodným počtem registrací: 76. Velmi nás těší i trend, za posledních 5 let se počet členů zvýšil o polovinu. Mezi věkovými kategoriemi tradičně vedou mladší členové: vlčata a světlušky.