Rubriky
30 let obnoveného skautingu v Řečkovicích

46. katolický chlapecký oddíl v letech 1968 – 1970

Činnost oddílu byla obnovena v dubnu 1968 zásluhou
P. Zdeňka Křišťana Němečka.

Oddíl vedli bratři:

Zdeněk Liškutin
František Bubeník (*1932 + 2006)

Oddíl měl klubovnu na náměstí Mladé gardy (dnes náměstí Vojtěšky Matyášové) v Řečkovicích.

Dochoval se „Zápisník z činnosti oddílu“ z let 1968 až 1969. Jsou zde zaznamenány programy schůzek, účast členů a příchody nových členů. Podle zápisníku se dozvídáme, že zakládající schůzka byla dne 2. 6. 1968. Schůzky bývaly každou středu a byly zahájeny modlitbou.

První celodenní výlet se uskutečnil 8. 6. 1968 do udolí řeky Oslavy. V oddíle fungovala družina Jestřábů a od prosince roku 1968 družina vlčat.

Tábory byly celkem tři. V roce 1968 týdenní tábor v na  chatě Nových Vilémovicích.

V letech 1969 a 1970  byly dvoutýdenní stanové tábory u Vymyšlenova rybníka nedaleko Nové Říše. Dochovalo se z nich dost fotografií. Táborové vedení zajišťovali  bratři František Bubeník a Zdeněk Liškutin.

Tábor 1969

Tábor 1970

Po zákazu činnosti v roce 1970
 přestal oddíl pracovat.

Další fotografie