Klubovna

Většina našich oddílů se schází v klubovnách na adrese Prumperk 3, 621 00 Brno. Oddíl z Moravských Knínic se schází v klubovně pod obecním úřadem v Knínicích.

 

Řečkovická klubovna v posledních pěti letech prodělala a stále prochází mnoha úpravami tak, aby se mohli skautky a skauti našeho střediska scházet k pravidelným schůzkám. V současné době máme k dispozici 5 kluboven. V letošním roce provádíme poslední stavební úpravy a dovybavujeme klubovny nábytkem.

Tato sekce stránek je v tvorbě, přikládáme pár fotografií ilustrujících rekonstrukce kluboven ve druhém patře.

 

Původní stav

Rekonstrukce

Vybavování nábytkem

Finále